இறக்கம்

අංකය

විස්තරය

බාගත කරගැනීම
1අනතුරුදායක ගස් ඉවත් කිරීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
2இணக்க சான்றிதழ் விண்ணப்பம்
3ගලි යන්ත්‍රයේ සේවය ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
4පවරා නොගැනීමේ සහතික ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
5පුස්තකාල සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
6මුදල් ගෙවා කසල ඉවත් කර ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
7වරිපනම් බදු අංකයක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය (ATD)
8වීථි රේඛා සහතික ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
9වෙළඳ කර්මාන්ත සමික්ෂණ පිළිබද අයදුම්පත්‍රය
10වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
11ශ්‍රවනාගාරය වෙන් කරවා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය
12ඉඩම් අනුබෙදුමක් සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
13ගොඩනැඟිලි සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය
14விளையாட்டு மைதானத்தை முன்பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம்
15சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உரிமத்திற்கான விண்ணப்பம்