அலுவலக தகவல்கள்

எம்முடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

முகவரி :
கடுவெல மாநகர சபை,
புதிய கண்டி வீதி,
கடுவெல

தொலைபேசி இலக்கம் :
+94 112 571 200

தொலைநகல இலக்கம் :
+94 112 548 492

மின்னஞ்சல் முகவரி :
mckaduwela@gmail.com

வீதி வரைபடம்