புதிய பார எடைப்பொறி மற்றும் பாதுகாப்பு கெமரா தொகுதியினை அங்குரார்ப்பணம் செய்தல் – 2019.03.21